“ครูขา” ครูอยู่ไหน?

๏ “ครูขา ครูอยู่ไหน?

ทิ้งหนูไปจากห้องเรียน

ทักษะหนูพากเพียร

ฝึกอ่านเขียนแต่ตำรา”

๏ “ครูต้องมาอบรม

เพื่อสั่งสมด้านเนื้อหา

ทฤษฎีต่างนานา

ที่บอกว่าเพื่อนักเรียน”

๏ “ครูขา หนูสงสัย

ไม่เข้าใจอย่าติเตียน

อ่านแต่ตำราเรียน

หนูอ่านเขียนไม่เข้าใจ”

๏ “ครูต้องมาประชุม

เพื่อรวมกลุ่มสร้างกลไก

ทักษะเขาพิมพ์ไว้

เพื่อนำไปฝึกพวกเรา”

๏ “ครูขา หนูปวดหัว

และหนูกลัวจะโง่เขลา

ครูช่วยผ่อนบรรเทา

กลับมาเข้าคืนห้องเรียน

๏ “ครูไปราชการ

เพื่อเชี่ยวชาญด้านอ่านเขียน

อบรมเพื่อนักเรียน

ท่านเกษียรให้ต้องไป”

๏ “ครูขา หนูถูกแกล้ง

เพื่อนเล่นแรงนักเลงใหญ่

หนูควรจะฟ้องใคร

นั่งร้องไห้อยู่ทุกวัน”

๏ “ครูกำลังศึกษา

จิตวิทยาเพื่อสร้างสรรค์

ควบคุม และป้องกัน

โครงการฝันมีอบรม”

๏ “ครูขา หนูมีไข้

ปวดท้องไส้น่าขื่นขม

กุมท้องตัวม้วนกลม

จะเป็นลมแล้วนะครู”

๏ “ครูอยู่ในโครงการ

ต้านโรคภัยของคุณหนู

รอครูเพียงสักครู่

ประชุมอยู่เดี๋ยวกลับไป”

๏ “ครูขา วันไหว้ครู

ครูไม่อยู่หนูไหว้ใคร

อบรมอยู่ที่ไหน

หนูอยากไหว้กราบคุณครู” ๛

ยอดผู้กล้า

        ๏ ใครนิยามความฝ้นอันหลากหลาย

และแยกไว้เล่าตามเนื้อความฝัน

จะฝันเฟื่องเพ้อพบฝันกลางวัน

แต่กระนั้นความหวังยังพอมี

       ๏ หากใครใครมีฝันเหมือนคนอื่น

พอเธอตื่นพบทางประเสริฐศรี

จะเดินตามเนื้อความฝันอย่างพอดี

และจะมีความสุขไม่ทุกข์ใด

       ๏ แต่ใครมีนิยามของความฝัน

แปลกสร้างสรรค์ฉีกนอกนอกสมัย

แม้เหน็ดเหนื่อยสร้างฝันเส้นทางใด

ไม่เดินตามความฝันใครสร้างฝันจริง

       ๏ จะเป็นฝันที่สวยสดสุดโก้หรู

เป็นความฝันที่เชิดชูในทุกสิ่ง

จะภูมิใจเมื่อความฝันที่เป็นจริง

จะเป็นยิ่งกว่าความฝันภายในใจ

       ๏ เพราะเธอสร้างสิ่งมีค่าจากความฝัน

เพราะเธอนั้นมีค่ากว่าฝันไหน

เพราะเธอเป็นยอดนักรบใช่ฝันไป

เธอนั้นไซร้ “ยอดผู้กล้า” ใช่ฝันลวง ๚๛